Garantii

Garantii

Kõigile Sadul OÜ toodetele, mida maaletooja
või edasimüüjad ametlikult müüvad.

GarantiiGarantiiteenuse tingimused kehtivad:

 • Kõigile Sadul OÜ toodetele, mida maaletooja või edasimüüjad ametlikult müüvad.
 • Kõigile Sadul OÜ toodetele, mida kasutatakse tavakasutuses ja ainult originaalosadega.
 • Kõigile Sadul OÜ toodetele millele kehtib garantiiaeg ja mida Sadul.ee tehniline personal on kontrollinud.
 • Kõik Sadul OÜ tooted , mis vastavad ülalnimetatud nõuetele, hooldatakse vastavalt käesolevale garantiipoliitikale. Osade vahetamise kulud katab Sadul OÜ.
 • Kõigile Sadul OÜ toodetele kehtivad kasutusjuhendis (owner manual) või toota poolt väljastatud ametlikud garantii tähtajad. Garantii tähtaeg lõppeb läbisõidu täitumisel või ajalisel täitumisel mootorratta soetamise hetkest. Garantii lõppeb kui ühe näitaja tähtaeg on saabunud.

Tingimused mis ei kuulu Garantiiteenuste hulka:

Sadul OÜ ei vastuta garantiiteenuste pakkumise eest järgmistel tingimustel.

 • Ebatavaline hooldusperiood või hoolduse puudumine.
 • Ebanormaalne või ebanormaalselt ülekoormatud kasutamine, mida kasutusjuhendis ei soovitata.
 • Originaal osade asendamine mitteoriginaalsete osadega või kütuse ja määrdeõli kasutamine, mis ei vasta standardile.
 • Õnnetusjuhtumid, juhi süüline tegevus ja force majeure.
 • Ebaloomulik kulumine, mis ei ole tingitud tavakasutusest.
 • Juhul kui toodet on hooldatud Sadul OÜ mittevolitatud hooldaja poolt.
 • Kuluosad, nagu õli, pirnid, juhtmed, süüteküünal, õhufilter, mootoriõli filter, jahutusvedelik, aku, rihmad, kett, piduriklotsid, sidurikettad, pidurikettad, õlitihendid, rehvid, tihendid jne. ei kuulu garantiiteenuste hulka.
 • Toote kahjustumine linnusõnnikust, rahest, liivatormist ja muudest kliima nähtustest või kahjustumine väävlist, soolast ning muude keemiliste tegurite poolt põhjustatud defektid.
 • Toote tuning, disainimine, ise lahtivõtmine või mitte originaal osade paigaldamine võivad mõjutada garantiiteenusest loobumist. 
 • Treeningutel ja võistlustel osalemine, rentimine või mingid muud tingimused mis ei vasta tavapärasele kasutamisele.
 • Spidomeetri läbisõidu muutmine.
 • Looduskeskkonnast põhjustatud kahjustused või rooste.
 • Kasutades kütust või õli, mis ei vasta toote kasutusjuhendile.